Canvas.LeftProperty Pole

Definice

Identifikuje připojenou Left vlastnost.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ LeftProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty LeftProperty;
 staticval mutable LeftProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly LeftProperty As DependencyProperty 

Hodnota pole

DependencyProperty

Platí pro

Viz také