Canvas.SetTop(UIElement, Double) Metoda

Definice

Nastaví hodnotu Top připojené vlastnosti pro daný objekt závislosti.

public:
 static void SetTop(System::Windows::UIElement ^ element, double length);
public static void SetTop (System.Windows.UIElement element, double length);
static member SetTop : System.Windows.UIElement * double -> unit
Public Shared Sub SetTop (element As UIElement, length As Double)

Parametry

element
UIElement

Prvek, do kterého je hodnota vlastnosti zapsána.

length
Double

Top Nastaví souřadnici zadaného prvku.

Platí pro

Viz také