Canvas.Top Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která představuje vzdálenost mezi horní částí prvku a horní částí nadřazeného Canvasobjektu .

see GetTop, and SetTop
see GetTop, and SetTop
see GetTop, and SetTop

Poznámky

Posun Top podřízeného prvku nemá vliv na velikost nadřazeného Canvasprvku .

Pokud je zadáte, připojené vlastnosti Canvas.Top nebo Canvas.Left mají přednost před Canvas.Bottom nebo Canvas.Right.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru TopProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také