Canvas.TopProperty Pole

Definice

Identifikuje připojenou Top vlastnost.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TopProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TopProperty;
 staticval mutable TopProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TopProperty As DependencyProperty 

Hodnota pole

DependencyProperty

Platí pro

Viz také