DockPanel.SetDock(UIElement, Dock) Metoda

Definice

Nastaví hodnotu Dock připojené vlastnosti na zadaný prvek.

public:
 static void SetDock(System::Windows::UIElement ^ element, System::Windows::Controls::Dock dock);
public static void SetDock (System.Windows.UIElement element, System.Windows.Controls.Dock dock);
static member SetDock : System.Windows.UIElement * System.Windows.Controls.Dock -> unit
Public Shared Sub SetDock (element As UIElement, dock As Dock)

Parametry

element
UIElement

Prvek, ke kterému je připojená vlastnost zapsána.

dock
Dock

Potřebujete Dock hodnotu.

Poznámky

Metoda SetDock změní pozici podřízeného elementu vzhledem k jiným podřízeným prvkům ve stejném kontejneru. Vlastnosti zarovnání, například HorizontalAlignment, změnit pozici podřízeného elementu vzhledem k nadřazeného prvku.

Platí pro

Viz také