Binding Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci Binding třídy.

Přetížení

Binding()

Inicializuje novou instanci Binding třídy.

Binding(String)

Inicializuje novou instanci Binding třídy počáteční cestou.

Binding()

Inicializuje novou instanci Binding třídy.

public:
 Binding();
public Binding ();
Public Sub New ()

Platí pro

Binding(String)

Inicializuje novou instanci Binding třídy počáteční cestou.

public:
 Binding(System::String ^ path);
public Binding (string path);
new System.Windows.Data.Binding : string -> System.Windows.Data.Binding
Public Sub New (path As String)

Parametry

path
String

Iniciála Path vazby.

Platí pro