CollectionView.CanFilter Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda zobrazení podporuje filtrování.

public:
 virtual property bool CanFilter { bool get(); };
public virtual bool CanFilter { get; }
member this.CanFilter : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanFilter As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truepokud zobrazení podporuje filtrování; v opačném případě . false Výchozí formát je true.

Implementuje

Poznámky

Pokud tato vlastnost vrátí false, nastavení Filter vlastnosti vyvolá výjimku.

Platí pro