PropertyGroupDescription.NamesMatch(Object, Object) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která určuje, jestli se název skupiny shoduje s názvem položky tak, aby položka patřila do skupiny.

public:
 override bool NamesMatch(System::Object ^ groupName, System::Object ^ itemName);
public override bool NamesMatch (object groupName, object itemName);
override this.NamesMatch : obj * obj -> bool
Public Overrides Function NamesMatch (groupName As Object, itemName As Object) As Boolean

Parametry

groupName
Object

Název skupiny, kterou chcete zkontrolovat.

itemName
Object

Název položky, která se má zkontrolovat.

Návraty

Boolean

truepokud se názvy shodují a položka patří do skupiny; v opačném případě . false

Platí pro