RichTextBox.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle) Metoda

Definice

Tato metoda není pro tuto třídu relevantní.

public:
 void DrawToBitmap(System::Drawing::Bitmap ^ bitmap, System::Drawing::Rectangle targetBounds);
public void DrawToBitmap (System.Drawing.Bitmap bitmap, System.Drawing.Rectangle targetBounds);
override this.DrawToBitmap : System.Drawing.Bitmap * System.Drawing.Rectangle -> unit
Public Sub DrawToBitmap (bitmap As Bitmap, targetBounds As Rectangle)

Parametry

bitmap
Bitmap

Úloha Bitmap.

targetBounds
Rectangle

Úloha Rectangle.

Poznámky

Tato metoda není pro tuto třídu relevantní.

Platí pro