TaskDialogRadioButton Konstruktory

Definice

Přetížení

TaskDialogRadioButton()

Inicializuje novou instanci TaskDialogRadioButton třídy .

TaskDialogRadioButton(String)

Inicializuje novou instanci TaskDialogRadioButton třídy pomocí daného textobjektu .

TaskDialogRadioButton()

Inicializuje novou instanci TaskDialogRadioButton třídy .

public:
 TaskDialogRadioButton();
public TaskDialogRadioButton ();
Public Sub New ()

Platí pro

TaskDialogRadioButton(String)

Inicializuje novou instanci TaskDialogRadioButton třídy pomocí daného textobjektu .

public:
 TaskDialogRadioButton(System::String ^ text);
public TaskDialogRadioButton (string? text);
new System.Windows.Forms.TaskDialogRadioButton : string -> System.Windows.Forms.TaskDialogRadioButton
Public Sub New (text As String)

Parametry

text
String

Platí pro