XmlnsDictionary.Add Metoda

Definice

Přidá k tomu XmlnsDictionarydvojici předpon-URI .

Přetížení

Add(Object, Object)

Přidá k tomu XmlnsDictionarydvojici předpon-URI .

Add(String, String)

Přidá k tomu XmlnsDictionarydvojici předpon-URI .

Add(Object, Object)

Přidá k tomu XmlnsDictionarydvojici předpon-URI .

public:
 virtual void Add(System::Object ^ prefix, System::Object ^ xmlNamespace);
public void Add (object prefix, object xmlNamespace);
abstract member Add : obj * obj -> unit
override this.Add : obj * obj -> unit
Public Sub Add (prefix As Object, xmlNamespace As Object)

Parametry

prefix
Object

Předpona oboru názvů XAML, která se má přidat.

xmlNamespace
Object

Identifikátor URI oboru názvů XAML, na který se předpona mapuje.

Implementuje

Výjimky

prefix nebo xmlNamespace není řetězec.

prefix nebo xmlNamespace je null.

Poznámky

Po počáteční kontrole typu tato implementace předá metodu XmlnsDictionary.Addbezpečného typu .

Platí pro

Add(String, String)

Přidá k tomu XmlnsDictionarydvojici předpon-URI .

public:
 void Add(System::String ^ prefix, System::String ^ xmlNamespace);
public void Add (string prefix, string xmlNamespace);
member this.Add : string * string -> unit
Public Sub Add (prefix As String, xmlNamespace As String)

Parametry

prefix
String

Předpona tohoto oboru názvů XML.

xmlNamespace
String

Identifikátor URI oboru názvů XML, na který se předpona mapuje.

Výjimky

prefix nebo xmlNamespace je null.

Platí pro