GeometryCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Přidání Object do souboru GeometryCollection.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl vložen nový prvek.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v GeometryCollection případě, že je instance přetypována do IList rozhraní.

Platí pro

Viz také