PackagingProgressEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává PackagingProgressEvent.

public delegate void PackagingProgressEventHandler(System::Object ^ sender, PackagingProgressEventArgs ^ e);
public delegate void PackagingProgressEventHandler(object sender, PackagingProgressEventArgs e);
type PackagingProgressEventHandler = delegate of obj * PackagingProgressEventArgs -> unit
Public Delegate Sub PackagingProgressEventHandler(sender As Object, e As PackagingProgressEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
PackagingProgressEventArgs

Data události

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro