Jak číst textový soubor po jednotlivých řádcích (Průvodce programováním v C#)

Tento příklad přečte obsah textového souboru, jeden řádek v čase, do řetězce pomocí ReadLines metody File třídy. Každý textový řádek je uložen do řetězce line a zobrazený na obrazovce.

Příklad

int counter = 0; 
 
// Read the file and display it line by line. 
foreach (string line in System.IO.File.ReadLines(@"c:\test.txt"))
{ 
  System.Console.WriteLine(line); 
  counter++; 
} 
 
System.Console.WriteLine("There were {0} lines.", counter); 
// Suspend the screen. 
System.Console.ReadLine(); 

Probíhá kompilace kódu

Zkopírujte kód a vložte ho do Main metody konzolové aplikace.

Nahraďte "c:\test.txt" skutečným názvem souboru.

Robustní programování

Následující podmínky mohou způsobit výjimku:

 • Soubor možná neexistuje.

Zabezpečení .NET

Nečiňte rozhodnutí o obsahu souboru na základě jeho názvu. Soubor myFile.cs nemůže být například zdrojový soubor C#.

Viz také