Porozumění základním principům aplikace Zálohových plateb a životní cyklus zálohy

Základní principy aplikace Zálohové platby

 • Párování dokladů na úrovni hlaviček dokladů - hlavička faktury párována na hlavičku zálohy.
 • Pro účtování úhrady zálohy je využíván Účet zálohy z Šablony zálohy.
 • Všechny položky zálohy jsou dostupné v Historii zálohy na jedné stránce.
 • Většina akcí, které je možné v rámci zálohy provádět, je spuštěna z příslušných položek v Historii zálohy, např. z položky typu Platba je možné spustit funkci Účtovat zálohový daňový doklad, příp. Odpojit platbu zálohy, z položky typu Platba DPH je možné spustit funkci Účtovat daňový dobropis (pro zaúčtování storna) a vytisknout Zálohový daňový doklad.
 • Při účtování zálohových daňových dokladů či dobropisů nevznikají samostatné hlavičkové doklady, vznikají pouze položky zálohy, ze kterých je daňové doklady možné vytisknout.
 • Ve finančním deníku (pokladním dokladu) je k úhradě záloh potřeba nastavit pouze Typ dokladu s hodnotou Platba a položku napojit na zálohu prostřednictvím pole Číslo zálohy.
 • V položce zákazníka/dodavatele jsou dostupná nová pole Číslo zálohy a Kód šablony zálohy, v položce DPH pole Číslo zálohy.
 • V položce DPH jsou zálohy účtovány s typem výpočtu DPH = normální DPH a je použito standardní pole Základ pro účtování základu zálohy.

Životní cyklus prodejní zálohy

Celý životní cyklus zálohy je dostupný na jednom místě, kartě prodejní nebo nákupní zálohové faktury. Zde jsou evidovány všechny historické položky spojené se zálohou a dostupné funkce pro tvorbu daňových dokladů či dobropisů, uzavírání zálohy, tiskové sestavy a další.

Aktuální fáze založení, úhrady či čerpání zálohy se odráží v poli Stav.

Principy zálohové platby

 1. Při založení zálohy má záloha stav Nové.
 2. Vydáním zálohy se mění její stav na K úhradě, vzniká úvodní inicializační položka Původní položka, záloha je připravena k úhradě.
 3. Úhradou zálohy pokladnou či finančním deníkem se mění její stav na K použití, záloha je připravena k připojení a využití v konečném dokladu. V položkách zálohy vzniká položka Platba, resp. Platba DPH.
 4. Použitím zálohy ve faktuře se mění stav zálohy na Uzavřeno, pokud je použita v plném rozsahu. V položkách zálohy vzniká položka s typem Uzavření, resp. Uzavření DPH.
 5. Pokud nebude záloha čerpána nebo nebude čerpána v plném rozsahu, je možné ji pomocí funkce uzavřít. Uzavřením zálohy se stav zálohy mění na Uzavřeno. Vznikají položky s typem Uzavření, resp. Uzavření DPH a záporná Původní položka.

Viz také

Zálohové platby pro Česko (rozšíření)
České lokální funkcionality
Finance