Kódy původu v položce zboží a položce ocenění

Pro snazší identifikaci položek zboží a ocenění byla do obou evidencí přidána následující pole:

  • Číslo původu fakturace, do kterého je zapisováno číslo věřitele/plátce
  • Číslo původu dodávky, do kterého je zapisován kód adresy příjemce
  • Kód měny a Faktor měny podle dokladu, ze kterého položka vznikla.

Každému deníku zboží je možné přiřadit "Kód příčiny", který se rovněž propisuje do zaúčtovaných položek.

Přidaná pole v položkách zboží

Viz Také

Rozšířený lokalizační balíček pro Česko
Česká lokální funkcionalita