Rozšířený lokalizační balíček pro Česko (rozšíření)

Toto rozšíření přidává do Business Central funkce, které pomáhají společnostem s požadavky české účetní a daňové legislativy a osvědčených postupů.

Dostupnost funkcí

Viz také

České lokální funkcionality
Finance