Sdílet prostřednictvím


Nastavení názvů deníků leasingu

Názvy deníku leasingu určují deníky, do kterých jsou zaúčtovány transakce leasingu majetku. Pouze názvy deníků, které jsou přiřazeny typu deníku Leasing majetku se objeví v poli Počáteční uznání a Název měsíčního deníku na stránce Parametry leasingu majetku. Pouze typ deníku záznam faktury dodavatele lze přiřadit poli Název deníku faktury.

Určitá finančních pole jsou uzamčena, aby se zabránilo jakýmkoli odchylkám mezi transakcemi a plány. Mezi zamčená pole patří: Účet, Množství, Finanční dimenze, Měna a Typ transakce. Kromě toho nebudete moci přidávat ani odstraňovat řádky záznamů deníku v žádných položkách deníku leasingu majetku, protože to může způsobit odchylky mezi plány a transakcemi.

Chcete-li nakonfigurovat názvy deníků leasingu, postupujte takto.

  1. Přejděte do nabídky Leasing majetku > Nastavení > Parametry leasingu majetku.
  2. Na kartě Obecné v poli Název deníku pro počáteční uznání vyberte deník. Všechny deníkové položky počátečního uznání budou zaúčtovány k tomuto názvu deníku.
  3. V poli Název deníku faktury vyberte název deníku. Pokud je možnost Platba dodavateli nastavena na Ano pro knihu leasingu, budou leasingové faktury a faktury na platbu výdajů zaúčtovány u tohoto názvu deníku.
  4. V poli Název deníku leasingu vyberte název deníku. Všechny odpisy, úroky a krátkodobé reklasifikační položky budou zaúčtovány pod tímto názvem deníku. Pokud je možnost Platba dodavateli nastavena na Ne pro knihu leasingu, budou leasingové faktury a faktury na platbu výdajů zaúčtovány u tohoto názvu deníku.
  5. V poli Název deníku změny leasingu vyberte deník. Transakce úpravy, ukončení a snížení hodnoty leasingu budou zaúčtovány pod tento název deníku. Název deníku, který vyberete, by neměl mít přiřazen pracovní postup nebo schválení. Pokud není definován název deníku změny leasingu, transakce úpravy, ukončení a snížení hodnoty leasingu budou zaúčtovány pod názvem deníku, který je vybrán v poli Název deníku leasingu.