Sdílet prostřednictvím


Zobrazení položek a transakcí deníku

V tomto článku jsou vysvětleny různé způsoby zobrazení položek deníku a transakcí.

Uživatelé, kteří chtějí pohlížet deníky a transakce, mají několik možností, jak získat přístup k datům. Mohou využít stránky s dotazy, které obsahují možnosti rozbalení, nebo použít různé možnosti sestav v hlavní knize.

Transakce dokladu

Transakce dokladu je stránka s dotazy, na které můžete vybrat z různých polí a tabulek a určit kritéria zůstatku nebo transakce, které hledáte. Například můžete zobrazit všechny transakce pro určité datum nebo účet, anebo všechny transakce typu Aktivní typ, které jsou v určité účtovací vrstvě. Ve výchozím nastavení se na stránce zobrazí číslo deníku, doklad, datum a hlavní účet. Můžete však přidat další tabulky, pole a kritéria k omezení hledání.

Revizní záznam

Revizní záznam je stránka s dotazem zobrazující typy transakcí, popisy, kdo transakce vytvořil a kdy se vytvořily. Ze stránky s dotazem Revizní záznam můžete zobrazit transakce dokladu.

Finanční sestavy

Transakce hlavní knihy můžete také prohlížet a analyzovat spuštěním finančních sestav. Vzhledem k tomu, že návrh finančních sestav může být založen na účtech, dimenzích, kategoriích účtů nebo kombinací všech tří, můžete podrobně zobrazit transakce různými způsoby. Vyžadujete-li další informace pro transakce hlavní knihy, můžete také zahrnout vlastnosti více transakcí v rámci návrhu sestavy. Pokud chcete zobrazit transakce, které tvoří hlavní knihy, můžete přejít k transakcím účtu stejně jako ze stránky se seznamem Předvaha.

Sestavy hlavní knihy

Následující sestavy hlavní knihy slouží kromě finančních sestav k zobrazení transakcí hlavní knihy:

  • Výkaz dimenze – v této sestavě se zobrazí transakce podle dne a účtu a nabízí také možnosti zobrazit transakce podle dimenzí a období.
  • Seznam transakcí hlavní knihy – v této sestavě se zobrazí transakce v transakcích, účetnictví a vykazování měny pro účet.
  • Tisk deníku – tato sestava zobrazuje výsledek zaúčtovaného deníku. Sestavu můžete spustit podle čísla dávky deníku nebo typu deníku nebo můžete přidat další pole.
  • Zaúčtované transakce podle deníku – v této sestavě se zobrazí transakce, které byly zaúčtovány do deníku, seskupené podle dokladu.
  • Seznam transakcí podle data – v této sestavě se zobrazí všechny transakce podle data včetně čísla deníku, dokladu a účtu hlavní knihy. Rovněž zobrazuje transakce v transakci, účtování a měny vykazování.
  • Původ transakce – tato sestava transakcí zobrazí transakce podle deníku a podle transakce, účetnictví a vykazování měny. Také je zde uveden každý řádek deníku, který byl použit jako posun.

Další zdroje