Sdílet prostřednictvím


Získejte podporu pro produkt Dynamics 365

Organizace, které používají aplikace Dynamics 365, mohou získat technickou podporu pro případné problémy. Tento článek obsahuje informace o tom, kde najdete technickou nebo fakturační podporu pro produkt Dynamics 365.

Tip

Než požádáte o podporu, najděte obsah, který vám pomůže vyřešit potíže s řešením Dynamics 365. Další informace naleznete na stránce Pomozte nám, abychom vám pomohliOdstraňování problémů s řešením Microsoft Dynamics 365.

Technická podpora a podpora od komunity

Způsob získání podpory pro konkrétní produkt Dynamics 365 se liší. Možnosti naleznete v následující tabulce.

Produkt Možnosti podpory Podpora od komunity
Business Central Technická podpora Komunita Business Central
Commerce Technická podpora Komunita Commerce
Customer Insights Technická podpora Komunita Customer Insights
Customer Service Technická podpora Komunita Customer Service
Field Service Technická podpora Komunita Field Service
Finance Technická podpora Komunita aplikace Finance
Fraud Protection Technická podpora Komunita Fraud Protection
Guides Technická podpora Komunita Guides
Human Resources Technická podpora Komunita aplikace Human Resources
Project Operations Technická podpora Komunita aplikace Project Operations
Project Service Automation Technická podpora Komunita Project Service Automation
Remote Assist Technická podpora Komunita Remote Assist
Sales Technická podpora Komunita Sales
Supply Chain Management Technická podpora Komunita aplikace Supply Chain Management

Další informace o výběru plánu podpory naleznete v tématu plány podpory. Informace o tom, v jakých jazycích můžete očekávat podporu, najdete v tématu Podpora pro Microsoft Power Platform a aplikace Dynamics 365.

Podpora fakturace

Podpora fakturace pro produkty Dynamics 365 se liší podle licence, kterou používáte. Ohledně otázek o vašem předplatném nahlédněte do příslušného licenčního průvodce.