Sdílet prostřednictvím


Uvolnění základního produktu založeného na dimenzích

Tento postup popisuje uvolnění základního produktu, který bude použit pro konfigurace založené na dimenzích. Nezbytným předpokladem je vytvoření základního produktu s technologii konfigurace založené na dimenzích.

Jedná se o druhý postup z řady osmi postupů, která vysvětluje vytvoření kombinací konfigurace založené na dimenzích. Měli byste provést všech osm postupů v daném pořadí, protože každý nový postup staví na datech vytvořených předchozími postupy. Chcete-li projít touto řadou s použitím ukázkových záznamů a hodnot uvedených zde, musíte používat systém, ve kterém jsou nainstalována standardní ukázková data, a než začnete, musíte vybrat právnickou osobu USMF.

 1. Přejděte do nabídky Řízení informací o produktech > Produkty > Základní produkty.
  • Filtrujte sloupec Technologie konfigurace, aby se zobrazila pouze konfigurace založená na dimenzích. Sloupec můžete filtrovat například zadáním Dimenze.
 2. Označte na seznamu vybraný řádek.
 3. Vyberte Uvolněné produkty.
 4. Zvolte Další.
  • Pro produkty, které jsou vytvořené s technologii konfigurace založené na dimenzích, musí být vytvořeny varianty produktu ve společnosti, ve které budou vytvořeny kusovníky.
 5. Zvolte Další.
 6. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
  • Pro tento postup vyberte společnost USMF.
 7. Zvolte Další.
 8. Vyberte Dokončit.