Sdílet prostřednictvím


Zadávání prodejních smluv

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit prodejní smlouvu, která zavazuje jednoho ze zákazníků ke koupi produktu za smluvenou částku během času výměnou za zvláštní slevy. Tento postup můžete použít s ukázkovými daty společnosti USMF nebo pomocí vlastních dat.

Nastavení záhlaví prodejní smlouvy

 1. Přejděte na Prodej a marketing > Prodejní smlouvy > Prodejní smlouvy.
 2. Zvolte Nové.
 3. V poli Účet odběratele vyberte požadovaný záznam v rozevírací nabídce.
 4. V poli Klasifikace prodejní smlouvy vyberte požadovaný záznam v rozevírací nabídce.
 5. Rozbalte sekci Obecné.
 6. V poli Výchozí závazek vyberte možnost Závazek – hodnota produktu. Typ závazku je povinné kritérium, které je nutné přiřadit ke smlouvě k definování způsobu plnění smlouvy. Čtyři přednastavené typy umožňují nastavit cíl závazku odběratele vyjádřený jako množství nebo hodnota. Typ závazku množství lze použít pouze k určitému produktu, ale oba typy hodnot se vztahují na prodej určeného a neurčeného zboží.
 7. Do pole Datum vypršení platnosti nastavte datum na budoucí datum, kdy má vypršet platnost smlouvy.
 8. Vyberte OK.

Nastavení řádku závazku pro hodnotu produktu

 1. Vyberte Přidat řádek.
 2. V poli Číslo položky vyberte z rozevírací nabídky požadovaný záznam. Typ závazku, který jste vybrali pro smlouvu, ovlivňuje druh informací, které lze zadat na řádky smlouvy. Například u smlouvy založené na hodnotě je třeba určit celkovou čistou částku (v dohodnuté měně) za kterou se odběratel zavazuje koupit zboží od vás. V tomto příkladu nejsou pole Množství a Jednotka na řádku k dispozici vzhledem k tomu, že vytvoříte smlouvu pro zákazníka ke koupi produktu s konkrétní hodnotou.
 3. Do pole Čistá částka zadejte peněžní částku, za kterou se zákazník zavázal nakoupit.
 4. Do pole Procento slevy zadejte procentuální hodnotu, která bude použita pro řádky prodejní objednávky odběratele, které jsou propojeny s touto smlouvou.
 5. Rozbalte sekci Podrobnosti řádku.
 6. Vyberte možnost Ano v poli Max je vynuceno.
  • Výběr možnosti Max je vynuceno znamená, že celková částka všech řádků prodejní objednávky používající zvláštní ceny závazku, slevy nebo platební podmínky, nesmí překročit částku zadanou v závazku.
  • Minimální a maximální částky určují rozsah hodnot, za které musí být realizován prodej u jednotlivých prodejních objednávek používajících vybranou smlouvu.
 7. Rozbalte část Záhlaví prodejní smlouvy. Pokud je stav smlouvy nastaven na Platná, prodejní objednávky nesmí být přidruženy ke smlouvě a proto nemohou přispívat k plnění dohody. V této fázi lze stav změnit ručně. Stav by však normálně byl změněn při potvrzení smlouvy pro odběratele.
 8. V podokně akcí zvolte možnost Prodejní smlouva.
 9. Vyberte Potvrzení. Ověřte, že možnost Označit smlouvu jako platnou je nastavena na hodnotu Ano.
 10. Vyberte možnost Ano v poli Tisk sestavy.
 11. Vyberte OK.
 12. Zavřete stránku. Smlouva je nyní platná. Můžete zahájit propojení smlouvy s objednávkami odběratele protiúčtem vůči potvrzenému cíli.