Sdílet prostřednictvím


Projekt připojený k servisní smlouvě

Servisní zakázky lze přidružit ke všem typům projektů s výjimkou časových projektů.

Můžete registrovat a zaúčtovat všechny transakce servisní zakázky prostřednictvím projektu, který přidružíte k dané servisní zakázce. Deníky, ve kterých jsou tyto transakce registrovány a zaúčtovány, zadáte pod odkazem Deníky ve formuláři Parametry správy služby.