Relace

Zodpovědné ML: Začínáme a analýza modelů

with Sarah Bird

Zjistěte, jak můžete jako vývojář začít sestavovat modely strojového učení, které můžete důvěřovat. Ukážeme si, jak pomocí Fairlearn, InterpretML a AML analyzovat model za účelem vyhodnocení neschůdnosti, nalezení chyb a odhalení neočekávaného chování.