Sdílet prostřednictvím


Chyba GooglePermanentWebException při migraci do Google Workspace

Příznaky

Pokusíte se migrovat dávku poštovních schránek z Google Workspace do Microsoft Exchange Online. Když ale zobrazíte stav migrace v Centru pro správu Exchange (EAC) nebo spustíte rutinu PowerShellu Get-MigrationBatch , abyste získali stav, zobrazí se následující chybová zpráva:

Chyba: GooglePermanentWebException: Volání rozhraní API do Googlu skončilo chybou: uri=https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/<user>/calendarList?maxResults=250 response={"error":{"code":403,"message":"Rozhraní API kalendáře Google nebylo dříve použito v ID> projektu <nebo je zakázané. Povolte ho tak, že přejdete https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-json.googleapis.com/overview?project=<project ID> na stránku a pak to zkusíte znovu. Pokud jste toto rozhraní API nedávno povolili, počkejte několik minut, než se akce rozšíří do našich systémů, a zkuste to znovu... (403) Zakázáno.

Příčina

Rozhraní API Kalendáře Google je v účtu Google Workspace, který je hostitelem poštovních schránek, zakázané.

Řešení

  1. V účtu Google Workspace, který je hostitelem poštovních schránek, povolte rozhraní API Kalendáře Google.

  2. Počkejte 5 až 10 minut, než se rozhraní API plně povolí, a pak pokračujte v dávkové migraci.