Přehled konektoru Amazon Redshift

Konektor Amazon Redshift je podporovaný ve službě Data Factory pro Microsoft Fabric s následujícími funkcemi.

Podpora v Toku dat Gen2

Informace o tom, jak se připojit k Amazon Redshiftu v Toku dat Gen2, najdete v tématu Nastavení připojení Amazon Redshift.

Podpora datových kanálů

Konektor Amazon Redshift podporuje v datových kanálech následující funkce:

Podporované funkce Brána Authentication
aktivita Copy (zdroj/cíl) Nic Amazon Redshift
Aktivita Lookup Nic Amazon Redshift

Další informace o konfiguraci aktivity kopírování pro Amazon Redshift v datových kanálech najdete v části Konfigurace v aktivitě kopírování datového kanálu.