Přehled konektoru Google Cloud Storage

Tento konektor Google Cloud Storage se podporuje ve službě Data Factory pro Microsoft Fabric s následujícími funkcemi.

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžné verze produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané. Projděte si dokumentaci Azure Data Factory pro službu v Azure.

Podporované funkce

Podporované funkce brána Authentication
aktivita Copy (zdroj/-) Žádné Basic
Aktivita Lookup Žádné Basic
Aktivita GetMetadata Žádné Basic
Aktivita odstranění Žádné Basic

Další kroky

Jak vytvořit připojení ke službě Google Cloud Storage

Konfigurace cloudového úložiště Google v aktivitě kopírování