Nastavení připojení sestav Salesforce

Tento článek popisuje postup vytvoření připojení sestav Salesforce.

Podporované typy ověřování

Konektor sestav Salesforce podporuje následující typy ověřování pro kopírování a tok dat Gen2.

Authentication type Kopírování Tok dat Gen2
Účet organizace Není k dispozici

Nastavení připojení v Dataflow Gen2

Data Factory v Microsoft Fabric používá konektory Power Query k připojení Toku dat Gen2 k sestavám Salesforce. Následující odkazy obsahují konkrétní informace o konektoru Power Query, které potřebujete pro připojení k sestavám Salesforce v Toku dat Gen2:

V některých případech může článek konektoru Power Query zahrnovat pokročilé možnosti, řešení potíží, známé problémy a omezení a další informace, které by mohly být užitečné.

Nastavení připojení v datovém kanálu

Data Factory v Microsoft Fabric v současné době nepodporuje sestavy Salesforce v datových kanálech.