Známý problém – Pracovní položky nejsou skryté a koncový uživatel je může upravit.

Když koncový uživatel poprvé spustí Tok dat Gen2, vytvoří se v novém pracovním prostoru sada pracovních položek, jako je například nový Lakehouse a nový datový sklad, automaticky pro celý pracovní prostor. Tyto položky je možné použít pro sadu funkcí dostupných pro Dataflow Gen2.

Uživatel může tyto pracovní položky zobrazit v seznamu pracovních prostorů a rodokmenu a může s těmito položkami pracovat.

Pokud uživatel odstraní nebo upraví některou z těchto pracovních položek, může být pracovní prostor nastaven ve stavu, který nebude moct tyto položky používat kvůli chybné konfiguraci.

PLATÍ PRO: ✔️ Tok dat Gen2 v Microsoft Fabric

Stav: Uzavřeno

Oblast problému: Data Factory

Příznaky

Při pokusu o aktualizaci toku dat Gen2 a chyba se týká:

  • Chyba null: Entitu se nepodařilo aktualizovat kvůli problému s mashupovým dokumentem MashupException.Error: PowerBIEntityNotFound: PowerBIEntityNotFound

Po odstranění přípravných položek je nemůžete získat zpět.

Řešení a alternativní řešení

Znovu vytvořte řešení Dataflow Gen2 v novém pracovním prostoru.