Změna zásad uchovávání dat

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžné verze produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané.

Zásady uchovávání informací řídí mechanismus, který automaticky odebere data z tabulek nebo materializovaných zobrazení. Je užitečné odebrat data, která nepřetržitě proudí do tabulky a jejichž relevance je založená na věku. Zásady se dají použít například pro tabulku, která obsahuje diagnostické události, které můžou být po dvou týdnech nezajímavé. Výchozí zásady uchovávání dat jsou 36 500 dnů.

Další informace najdete v tématu Zásady uchovávání informací.

Požadavky

Změna zásad uchovávání dat

  1. Přejděte k databázi KQL a vyberte zásadu Spravovat>uchovávání dat.

    Snímek obrazovky znázorňující kartu Správa v databázi KQL

  2. Zadejte časové období a vyberte Hotovo. Ve výchozím nastavení se vaše data ukládají po dobu 36 500 dnů.

    Snímek obrazovky s podoknem zásad uchovávání dat s výchozí hodnotou