Microsoft System Center Configuration Manager (LTSB - verze 1606)

Microsoft System Center Configuration Manager (LTSB - verze 1606) se řídí Pevnými zásadami životního cyklu.

Data podpory se zobrazují v tichomořském časovém pásmu (PT) – Redmond, WA, USA.

Data podpory

Výpis Datum zahájení Datum ukončení hlavní fáze Prodloužené datum ukončení
Microsoft System Center Configuration Manager (LTSB - verze 1606) 2016-10-12T00:00:00.000-08:00 2021-10-12T22:59:59.999-08:00 2027-01-12T22:59:59.999-08:00