Sdílet prostřednictvím


Konfigurace Microsoftu 365 Nepotřebné pro vaši organizaci

Jako správce možná budete muset spravovat funkci Nepotřebné v Microsoftu 365. Pokud chcete zapnout nebo vypnout funkci Nepotřebné pro uživatele ve vaší organizaci, musíte použít Exchange PowerShell. (Jednotlivci ho můžou zapnout nebo vypnout pomocí těchto pokynů: Vypnutí/zapnutí funkce Nepotřebné v Outlooku.

Podrobnosti o používání Exchange PowerShellu najdete v článcích Používání PowerShellu s Exchangem Online a Připojení k Exchange Online PowerShellu. Musíte mít účet, který má alespoň roli správce služby Exchange a možnost připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu.

Zapnutí funkce Nepotřebné pomocí Exchange PowerShellu

Funkci Nepotřebné můžete pro poštovní schránku povolit ručně, a to spuštěním rutiny Set-Clutter. Můžete také zobrazit nastavení funkce Nepotřebné pro poštovní schránky ve vaší organizaci - spuštěním rutiny Get-Clutter.

Zapnutí funkce Nepotřebné pro jednoho uživatele (Allie Bellew)

Set-Clutter -Identity "Allie Bellew" -Enable $true

Vypnutí funkce Nepotřebné pomocí Exchange PowerShellu

Funkci Nepotřebné můžete pro poštovní schránku zakázat ručně, a to spuštěním rutiny Set-Clutter. Můžete také zobrazit nastavení funkce Nepotřebné pro poštovní schránky ve vaší organizaci - spuštěním rutiny Get-Clutter.

Vypnutí funkce Nepotřebné pro jednoho uživatele (Allie Bellew)

Set-Clutter -Identity "Allie Bellew" -Enable $false

Pokud k hromadnému vytváření uživatelů používáte PowerShell, musíte pro správu funkce Nepotřebné spustit rutinu Set-Clutter pro poštovní schránky každého uživatele.

Kdy se uživatelům v Outlook na webu zobrazí přepínač Nepotřebné zapnout/vypnout?

Jako správce můžete funkci Nepotřebné znovu povolit pomocí Exchange PowerShellu. Prioritní doručená pošta je vypnutá a funkce Nepotřebné bude znovu aktivní.

Pokud používáte Outlook na webu s předplatným Microsoft 365 Business Premium:

 • Pokud má uživatel aktuálně povolenou funkci Nepotřebné:

  • Zobrazí se nastavení nepotřebné.
 • Pokud má uživatel aktuálně povolenou prioritní doručenou poštu:

  • Nastavení nepotřebné se nezobrazí
 • Pokud není povolená funkce Nepotřebné ani Prioritní doručená pošta:

  • Funkce Nepotřebná i Prioritní doručená pošta se zobrazí jako možnosti v nastavení pošty uživatele.

Pokud používáte Outlook.com:

 • Pokud má uživatel aktuálně povolenou funkci Nepotřebné:

  • Zobrazí se nastavení nepotřebné.
 • Pokud má uživatel aktuálně povolenou prioritní doručenou poštu:

  • Nastavení nepotřebné se nezobrazí
 • Pokud není povolená funkce Nepotřebné ani Prioritní doručená pošta:

  • Funkce Nepotřebná i Prioritní doručená pošta se zobrazí jako možnosti v nastavení pošty uživatele.

Použití funkce Nepotřebné k řazení zpráv s nízkou prioritou v Outlooku (článek)
Použití funkce Nepotřebné k řazení zpráv s nízkou prioritou v OWA (článek)
Vypnutí funkce Nepotřebné v Outlooku (článek)