Sdílet prostřednictvím


Životní cyklus aplikace pro Microsoft 365 Backup Storage (Preview)

Poznámka

Tato funkce je aktuálně ve verzi Preview a může se změnit.

Připojení aplikace Microsoft 365 Backup Storage od jiného výrobce

Jakmile se vaší aplikaci Microsoft 365 Backup Storage udělí souhlas se spuštěním v tenantovi využívajícím tenanta, abyste ji mohli použít jako kontroler úložiště zálohování Microsoft 365 v tenantovi s využitím, budete muset provést následující programové úlohy (prostřednictvím vaší aplikace):

 1. Zaregistrujte aplikaci jako řadič úložiště Microsoft 365 Backup.

 2. Zkontrolujte, jestli je v tenantovi s využitím povolená služba Microsoft 365 Backup.

 3. Aktivujte svou aplikaci tak, aby byla řadičem úložiště Microsoft 365 Backup.

 4. Povolte zásady fakturace v tenantovi Využívání.

Po registraci aplikace můžete vždy zkontrolovat stav aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 spuštěním rozhraní Get serviceApp API:

GET /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}

Krok 1: Registrace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoft 365

Pokud chcete aplikaci zaregistrovat jako kontroler úložiště zálohování Microsoftu 365, musíte ji nejprve zaregistrovat spuštěním rozhraní API pro vytvoření aplikace služby :

POST /solutions/backupRestore/serviceApps/

Pokud se vaše aplikace úspěšně zaregistrovala, je ve stavu neaktivní. Vrácené ID je ID aplikace služby vaší aplikace (což je ID vaší aplikace).

Krok 2: Zkontrolujte, jestli je v tenantovi s využitím povolená služba Microsoft 365 Backup

Pokud chcete zkontrolovat, jestli je služba Microsoft 365 Backup v tenantovi s využitím povolená, musí vaše aplikace spustit rozhraní API Get backupRestoreRoot :

GET /solutions/backupRestore/

Pokud je vrácený stav povolený, znamená to, že je aktivní řadič úložiště Microsoft 365 Backup a že změna kontroleru vynutí období odkladu. Všechny ostatní stavy značí, že neexistuje žádný aktivní řadič úložiště Microsoft 365 Backup a že se aplikace může okamžitě stát kontrolerem při registraci.

Krok 3: Aktivace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365

Aktivace aplikace jako kontroleru úložiště Microsoft 365 Backup závisí na tom, jestli už existuje řadič úložiště microsoftu 365 backup (buď první strana, nebo třetí strana).

Poznámka

Při aktivaci aplikace jako kontroleru úložiště pro zálohování Microsoftu 365 se e-mailem zobrazí oznámení všem správcům zálohování tenantů využívajících.

Žádný existující řadič úložiště Microsoft 365 Backup

Pokud neexistuje žádný záložní řadič úložiště Microsoft 365, můžete aplikaci okamžitě aktivovat jako kontroler. Uděláte to tak, že spustíte serviceApp: activate API:

POST /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}/activate

Pokud se vaše aplikace okamžitě úspěšně aktivovala, je ve stavu Aktivní.

Existující řadič úložiště Microsoft 365 Backup

Pokud existuje záložní řadič úložiště Microsoftu 365, musíte při aktivaci aplikace jako kontroleru zadat datum a čas, kdy bude změna platná. Datum a čas musí být v budoucnu alespoň 7 dní, ale nesmí být delší než 30 dnů.

Pokud chcete aplikaci aktivovat, musíte spustit serviceApp: activate API a zadat datum a čas účinnosti v textu POŽADAVKU JSON:

POST /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}/activate

Poznámka

Pokud už probíhá čekající změna řadiče úložiště Microsoft 365 Backup, vaše žádost selže s kódem chyby HTTP 403. Aplikaci nebudete moct aktivovat, dokud se nedokončila čekající změna.

Pokud se vaše aplikace úspěšně aktivovala na datum a čas v budoucnu, bude ve stavu pendingActive.

Stávající období odkladu řadiče úložiště pro zálohování Microsoftu 365

Pokud při aktivaci aplikace existoval kontroler úložiště Microsoft 365 Backup, vynucuje se tím období odkladu mezi 7 a 30 dny (jak je uvedeno při aktivaci aplikace).

Během období odkladu:

 • Vaše aplikace má stav pendingActive.
 • Vaše aplikace má ke všem existujícím zásadám ochrany přístup jen pro čtení. Vaše aplikace nebude moct měnit ani vytvářet zásady ochrany ani provádět obnovení.
 • Správce zálohování využívajícího tenanta může zrušit čekající změnu kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 a vrátit se zpět do původního stavu.
 • Vaše aplikace může zrušit čekající změnu kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 a vrátit se zpět do původního stavu spuštěním serviceApp: deactivate API:
POST /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}/deactivate
 • Vaše aplikace může zkontrolovat stav vaší aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 spuštěním rozhraní Get serviceApp API:
GET /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}

Po dokončení období odkladu:

 • Vaše aplikace má stav Aktivní.

Poznámka

Všechny změny stavu provedené v řadiči úložiště zálohování Microsoftu 365 budou informovat všechny správce zálohování tenantů prostřednictvím e-mailu. To zahrnuje následující události:

 • Aktivace aplikace služby jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365
 • Zrušení čekající změny řadiče úložiště zálohování Microsoftu 365
 • Deaktivace aplikace služby jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365
 • Dokončení období odkladu

Krok 4: Povolení zásad fakturace v tenantovi Využívání

Jakmile bude mít vaše aplikace stav Aktivní, budete muset povolit zásady fakturace v části Využívání tenanta. Tento krok se provede spuštěním backupRestoreRoot: povolení rozhraní API:

POST /solutions/backupRestore/enable

Po povolení zásad fakturace bude vaše aplikace kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup v tenantovi s využitím a bude teď moct udržovat službu Microsoft 365 Backup (podle rozsahů oprávnění oAuth vaší aplikace).

Poznámka

Toto rozhraní API můžete spustit několikrát, protože je idempotentní. Pokud se z nějakého důvodu změní vaše zásady fakturace, doporučujeme v tenantovi s využitím povolit zásady fakturace. Například pokud chcete změnit ID předplatného Azure nebo skupinu prostředků.

Offboarding aplikace Microsoft 365 Backup

Jiná aplikace je aktivovaná jako řadič úložiště Microsoft 365 Backup

Pokud je vaše aplikace aktivním záložním řadičem úložiště Microsoftu 365, je možné, že je možné aktivovat i jinou aplikaci (první nebo třetí strany) podle procesu onboardingu definovaného v části Existující řadič úložiště zálohování Microsoft 365 a Stávající řadič úložiště zálohování Microsoft 365. Pokud dojde k této události, vaše aplikace nebude explicitně upozorněna. Stav aplikace se však stane pendingInactive. T o o zjištění stavu vaší aplikace je Microsoft 365 Backup Storage Controller, vaše aplikace může spustit get serviceApp API:

GET /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}

Během období odkladu:

 • Vaše aplikace má stav pendingInactive.
 • Vaše aplikace má i nadále přístup k existujícím zásadám ochrany a může měnit nebo vytvářet zásady ochrany nebo provádět jakékoli obnovení (podle rozsahů oprávnění oAuth).
 • Vaše aplikace bude i nadále zodpovědná za fakturaci Microsoft 365 Backup, a tím i za spotřebu v tenantovi, který využívá.
 • Správce zálohování využívajícího tenanta může zrušit čekající změnu řadiče úložiště zálohování Microsoftu 365 a vrátit se do původního stavu, aby se vaše aplikace obnovila jako aktivní řadič úložiště zálohování Microsoftu 365.

Po dokončení období odkladu:

 • Vaše aplikace je ve stavu neaktivní.
 • Vaše aplikace už není zodpovědná za fakturaci Služby Microsoft 365 Backup, a tedy za průběžné platby v tenantovi, který využívá.

Deaktivace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365

Pokud chcete deaktivovat aplikaci, aby byla službou Microsoft 365 Backup ve spotřebovávaném tenantovi, musí vaše aplikace spustit službuAplikace deaktivace rozhraní API:

POST /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}/deactivate

Výsledek deaktivace aplikace závisí na aktuálním stavu aplikace.

Deaktivace s aktuálním stavem neaktivní

Deaktivace aplikace, která má stav neaktivní , nic neudělá.

Deaktivace s aktuálním stavem pendingActive

Deaktivace vaší aplikace, která má stav pendingActive , zruší vaši čekající změnu a stane se kontrolerem úložiště microsoftu 365 backup. Po úspěšném vyvolání rozhraní API:

 • Vaše aplikace je ve stavu neaktivní.
 • Aplikace, která je aktuálně řadičem úložiště Microsoft 365 Backup, má stav aktivní.

Poznámka

Deaktivace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 upozorní všechny správce zálohování tenantů prostřednictvím e-mailu.

Deaktivace s aktuálním stavem pendingInactive

Deaktivace aplikace, která má stav pendingInactive , nic neudělá s čekající změnou řadiče úložiště zálohování Microsoftu 365. To znamená, že čekající změna bude pokračovat, dokud se období odkladu neskončí.

Deaktivace s aktuálním stavem aktivní

Aplikaci, která má stav Aktivní , nemůžete deaktivovat a váš požadavek selže s kódem chyby HTTP 403.

Pokud chcete deaktivovat aplikaci jako řadič úložiště microsoftu 365 backup, je potřeba aktivovat jinou aplikaci nebo zrušit registraci aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365.

Zrušení registrace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365

Pokud chcete zrušit registraci aplikace z řadiče úložiště Microsoft 365 Backup v tenantovi Využívajícího klienta, musí vaše aplikace spustit rozhraní DELETE serviceApp API:

DELETE /solutions/backupRestore/serviceApps/{serviceAppId}

Výsledek zrušení registrace aplikace závisí na aktuálním stavu aplikace.

Poznámka

Zrušení registrace aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 upozorní všechny správce zálohování tenantů e-mailem.

Zrušení registrace s aktuálním stavem neaktivní

Zrušením registrace aplikace, která má stav neaktivní , se aplikace odebere jako dostupná pro řadič úložiště zálohování Microsoftu 365. Po úspěšném vyvolání rozhraní API:

 • Vaše aplikace už není dostupná pro to, aby se stala kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup (pokud se znovu neregistruje).

Zrušení registrace s aktuálním stavem PendingActive

Zrušením registrace aplikace, která má stav pendingActive , se vaše čekající změna zruší a stane se kontrolerem úložiště zálohování Microsoftu 365. Po úspěšném vyvolání rozhraní API:

 • Vaše aplikace už není dostupná pro to, aby se stala kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup (pokud se znovu neregistruje).
 • Vaše aplikace už nemá přístup jen pro čtení k žádným existujícím zásadám ochrany.
 • Aplikace, která je aktuálně řadičem úložiště Microsoft 365 Backup, má stav aktivní.

Zrušení registrace s aktuálním stavem pendingInactive

Nemůžete zrušit registraci aplikace, která má stav pendingInactive a váš požadavek selže s kódem chyby HTTP 403.

Pokud chcete zrušit registraci aplikace jako kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365, budete muset počkat na dokončení období odkladu (nebo pokud se čekající změna zruší a vaše aplikace se obnoví jako řadič úložiště Microsoft 365 Backup).

Zrušení registrace s aktuálním stavem aktivní

Zrušení registrace aplikace, která má stav Aktivní , automaticky zahájí nevyřízenou změnu kontroleru úložiště zálohování Microsoftu 365 s povinnou 7denní lhůtou odkladu.

Po úspěšném vyvolání rozhraní API a během období odkladu:

 • Vaše aplikace nebude mít přístup k žádným zásadám ochrany, nebude je moct vytvářet ani měnit ani nebude moct provádět obnovení.
 • Vaše aplikace už není k dispozici, aby se stala řadičem úložiště Microsoft 365 Backup (pokud se znovu nezaregistruje).
 • Vaše aplikace bude i nadále zodpovědná za fakturaci Služby Microsoft 365 Backup, a tedy za spotřebu v tenantovi Consumption, dokud se neaktivuje jiná aplikace, která se stane kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup.

Po dokončení období odkladu:

 • Vaše aplikace už není k dispozici, aby se stala řadičem úložiště Microsoft 365 Backup (pokud se znovu neregistruje).
 • Pokud není aktivovaná jiná aplikace, aby byla kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup, zahájí se offboarding služby Microsoft 365 Backup v tenantovi, který využívá.
 • Vaše aplikace bude i nadále zodpovědná za fakturaci Microsoft 365 Backup, a tedy i za spotřebu v tenantovi Consumption, dokud se neaktivuje jiná aplikace, která bude kontrolerem úložiště Microsoft 365 Backup, nebo dokud nevyprší fakturační období (30 dnů) podle offboardingu služby Microsoft 365 Backup Service v tenantovi, který využívá.

Upozornění

Pokud je vaše aplikace aktivním řadičem úložiště Microsoft 365 Backup, když ji zrušíte, jste potenciálně zodpovědní za dalších 37 dnů (7 dní plus 30 dnů) pro fakturaci s průběžným platbou microsoftu 365 Backup v tenantovi s využitím.