Sdílet prostřednictvím


Porozumění licenci Microsoft 365 E3 a E5 Extra Features

Důležité

Tento článek platí jenom v případě, že jste si koupili předplatné Microsoft 365 E3 nebo E5 Original prostřednictvím smlouvy Enterprise (EA). Pokud se vás to týká, uvidíte teď na stránce Licence v Centru pro správu Microsoftu 365 produkt Microsoft 365 E3 Extra Features nebo Microsoft 365 E5 Extra Features.

Pokud máte předplatné Microsoft 365 E3 nebo E5 Original, které jste si koupili v rámci smlouvy Enterprise (EA), máte teď také předplatné Microsoft 365 E3 Extra Features nebo Microsoft 365 E5 Extra Features. Balíček Microsoft 365 E3 nebo E5 Original obsahuje následující produkty a služby bez dalších poplatků.

  • Office 365 E3 nebo Office 365 E5
  • Enterprise Mobility and Security E3 nebo Enterprise Mobility and Security E5
  • Windows E3 nebo Windows E5
  • Plán 1 pro Microsoft Defender for Endpoint

Do tohoto seznamu je teď zahrnutý nový produkt Microsoft 365 E3 nebo E5 Extra Features. Pokud chcete uživatelům poskytnout tyto funkce, přiřaďte jim licence Microsoft 365 E3 a/nebo E5 Extra Features.

K čemu jsou dobré Microsoft 365 E3 nebo E5 Extra Features?

Microsoft 365 E3 nebo E5 Extra Features poskytují vašim uživatelům další funkce. Některé funkce jsou dostupné jenom pro předplatná E5. Následující tabulka uvádí, které funkce jsou dostupné v předplatných Microsoft 365 E3 Extra Features a Microsoft 365 E5 Extra Features.

Funkce Microsoft 365 E3 Extra Features Microsoft 365 E5 Extra Features
Avatary pro Teams Ano Ano
Microsoft Copilot Ano Ano
Microsoft Clipchamp Ano Ano
Microsoft Loop Ano Ano
Automatická oprava Windows Ano Ano
Služba nasazení Windows Update pro firmy Ano Ano
Customer Lockbox Ne Ano
Defender for IoT – Zabezpečení podnikového IoT Ne Ano
Imerzivní prostory pro Teams Ne Ano
Analýza ochrany a řízení informací – Premium Ne Ano
Ochrana Application Guard v programu Microsoft Defender pro Office Ne Ano
Klasifikace založená na strojovém učení Ne Ano
Microsoft Endpoint DLP Ne Ano
Microsoft Insider Risk Management Ne Ano
Bezpečné dokumenty Ne Ano
Univerzální tisk Ano Ano

Přiřazení licence Microsoft 365 E3 nebo E5 Extra Features uživatelům

Pokud chcete používat některou z funkcí, které poskytují Microsoft 365 E3 nebo E5 Extra Features, musíte k ní uživatelům služby Microsoft 365 E3 nebo E5 přiřadit licenci. Doporučujeme přiřadit licenci uživatelům co nejdříve, aby mohli funkce používat a vylepšovat své prostředí Microsoft 365.

Licence můžete přiřadit některým z následujících způsobů.