Práce s chybami zpracování v eDiscovery (Premium)

Zpracování je proces identifikace souborů, rozšíření vložených dokumentů a příloh, extrakce textu a optického rozpoznávání znaků (OCR) obrazových souborů a následné indexování tohoto obsahu.

Když do případu na kartě Zdroje přidáte zdroje dat správců a necustodů, všechny částečně indexované položky z Microsoftu 365 se zpracují, aby bylo možné je plně prohledávat. Stejně tak když se do sady recenzí přidá obsah ze zdrojů dat Microsoft 365 i jiných zdrojů dat než Microsoft 365, zpracuje se i tento obsah.

Karta Zpracování v eDiscovery (Premium) poskytuje přehled o stavu pokročilého indexování pro různé scénáře zpracování.

Další informace najdete v následujících článcích: