Definice entit typu citlivých informací

Tento článek obsahuje seznam všech definic entit typu citlivých informací (SIT). Každý odkaz vás přenese na definici konkrétního sit a ukazuje, co zásady ochrany před únikem informací hledají, aby rozpoznaly jednotlivé typy. Další informace o typech citlivých informací najdete v tématu Typy citlivých informací.

Poznámka

Mapování úrovně spolehlivosti (vysoká/střední/nízká) s číslem přesnosti (číselná hodnota 1 až 100)

  • Nízká spolehlivost: 65 nebo nižší
  • Střední spolehlivost: 75
  • Vysoká spolehlivost: 85