Sdílet prostřednictvím


Správa součástí Loop na OneDrivu a SharePointu

Prostředí Loop na OneDrivu nebo SharePointu v Microsoft 365 jsou podporována soubory .loop (dřívější verze aplikace Loop je vytvářely jako soubory .fluid). Správci IT musí spravovat přístup k prostředím Loop z OBOU následujících:

 1. Zásady v cloudu
 2. Příkaz PowerShellu v SharePointu

Pokud chcete spravovat pracovní prostory Loop v aplikaci Loop, přečtěte si téma Správa pracovních prostorů Loop ve službě SharePoint Embedded.

Požadavky

Stejně jako ostatní prostředí Microsoft 365 využívá i Loop základní služby napříč SharePointem a Microsoftem 365. Pokud chcete efektivně povolit prostředí Loop nebo prostředí využívající soubory OneDrivu a SharePointu založené na modelu Fluid Framework, postupujte podle pokynů v tématu Rozsahy adres URL a IP adres v Office 365, abyste zajistili připojení ke službám Loop.

Skupiny Microsoft 365 pro Zásady v cloudu

Pokud chcete omezit nastavení Zásad v cloudu jenom na některé uživatele ve vašem tenantovi, musíte vytvořit nebo použít existující skupinu Microsoft 365, která definuje, na které uživatele ve vaší organizaci se tato zásada použije. Pokud chcete vytvořit skupinu Microsoft 365, přečtěte si článek Vytvoření skupiny Microsoft 365.

Poznámka

Tato část není nutná, pokud se rozhodnete použít nastavení Loop pro všechny uživatele ve vašem tenantovi.

Tuto skupinu můžete použít pro postup nastavení Zásad v cloudu uvedený v části Správa nastavení v Zásadách v cloudu.

Pokud chcete, můžete také vytvořit další typy skupin, které se budou používat se Zásadami v cloudu. Další informace najdete v tématu další informace o vytváření skupin v Centru pro správu Microsoft 365 nebo další informace o vytváření dynamických skupin v AzureAD.

Připojení WebSocket

Komunikaci aplikace Loop téměř v reálném čase umožňují základní služby, na kterých běží server WebSocket. Spoluautoři ve stejné relaci potřebují navázat zabezpečená připojení WebSocket k této službě, aby mohli odesílat a přijímat data pro spolupráci, jako jsou změny provedené jinými uživateli, živé kurzory, stav a tak dále. Tyto možnosti jsou zásadní pro Loop a pro všechny scénáře využívající technologii Fluid Framework. Proto je potřeba WebSocket minimálně odblokovat z koncového bodu uživatele.

Dostupná nastavení zásad

K dispozici je několik nastavení pro správce IT, která povolují prostředí součástí Loop v Microsoft 365:

Konfigurace Typ nastavení Konkrétní zásada Poznámky
Prostředí součástí Loop napříč Microsoft 365* Zásady v cloudu Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop Platí pro:
– Integrace s Outlookem
- integrace OneNotu
– Integrace Word pro web
– Integrace tabule Whiteboard
NETÝKÁ se:
– Pracovní prostory Loop
– Integrace s Teams
– Integrace prostředí Loop v Outlooku Zásady v cloudu Vytváření a zobrazování souborů Loop v Outlooku Nejprve zkontroluje zásadu Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop a pak použije zásadu Vytváření a zobrazování souborů Loop v Outlooku, pokud je to možné.
Integrace s Teams Vlastnost SharePointu Viz Správa nastavení pro součásti Loop v Teams *Aplikace Teams kontroluje pouze nastavení v tomto řádku.

Ukázkové konfigurace

Scénář Nakonfigurované zásady
Povolení součástí Loop všude Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop = Povoleno
[Teams-only] Set-SPOTenant -IsLoopEnabled $true, Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled $true
Povolení součástí Loop všude, ale zákaz integrace v komunikační aplikaci (Outlook, Teams) Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop = Povoleno
Vytváření a zobrazování souborů Loop v Outlooku = Zakázáno
[Teams-only] Set-SPOTenant -IsLoopEnabled $false, Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled $false
Povolení součástí Loop všude Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop = Povoleno
[Teams-only] Set-SPOTenant -IsLoopEnabled $false, Set-SPOTenant -IsCollabMeetingNotesFluidEnabled $false

Co očekávat od uživatelského prostředí při konfiguraci nastavení správce

Jak je popsáno v tomto tématu, můžete řídit, jestli budou uživatelé ve vašem prostředí schopni vytvářet nový obsah aplikace Loop. Tuto možnost můžete nakonfigurovat buď prostřednictvím vybraných skupin, nebo pro celého tenanta. Pokud chcete zabránit spolupráci mezi určitými skupinami ve vaší organizaci, přečtěte si téma Informační bariéry.

Tady je seznam toho, co můžete očekávat při použití ovládacích prvků správy IT pro aplikaci Loop nakonfigurovaných na Zakázáno

Pokud je nakonfigurovaná možnost Zakázáno, nastavení v tomto článku zabrání vytváření nových souborů Loop. Při konfiguraci Zakázáno ale stále existuje několik míst, kde se můžou prostředí Loop objevit.

Vzhledem k tomu, že prostředí Loop vytváří soubory ve službě SharePoint a OneDrive, můžou se soubory a pracovní prostory vytvořené před tím, než správci IT zakázali nové vytváření, dál zobrazovat na místech, jako je Microsoft365.com, prohlížeč a editor součástí Loop (loop.microsoft.com) a odkazy na součásti Loop sdílené ve zprávách nebo dokumentech. Samotné soubory se neodeberou a přístup k těmto souborům se určí nastavenými oprávněními. Proto někdo, kdo má k souboru Loop přístup pro úpravy, může i po zakázání vytváření nových souborů Loop daný soubor otevřít a upravit. Je to podobná situace jako v případě souboru txt nebo jiného souboru na OneDrivu nebo SharePointu.

A protože pro prohlížeč a editor součástí Loop neexistují žádné samostatné licenční požadavky, ale pouze požadavek, aby uživatelé měli přístup k OneDrivu, budou mít uživatelé stále přístup k prohlížeči a editoru součástí Loop tak, že navštíví loop.microsoft.com, nebo přes Loop v zobrazení Všechny aplikace v Microsoft365.com. Přítomnost aplikace Loop v zobrazení Všechny aplikace závisí na tom, zda má uživatel licenci pro OneDrive. Pokud chcete uživatelům zabránit v zobrazení aplikace Loop, můžete jim zakázat přístup k OneDrivu, nebo nakonfigurovat zásady podmíněného přístupu pro loop.microsoft.com tak, aby se stránka při návštěvě nenačetla.

Další zdroje informací pro správce IT

Zjistěte další informace o úložišti Loop nebo zásadách podmíněného přístupu a ručním zřízení prostředí Loop pro podmíněný přístup.

Správa nastavení v Zásadách v cloudu

Prostředí Loop (s výjimkou Microsoft Teams) kontrolují následující nastavení Zásad v cloudu. Informace o tom, jak jednotlivé aplikace tato nastavení kontrolují, najdete v tématu Dostupná nastavení zásad:

 • Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop
 • Vytváření a zobrazování souborů Loop v Outlooku
 1. Přihlaste se k https://config.office.com/ pomocí přihlašovacích údajů správce Microsoft 365.
 2. V levém podokně vyberte Vlastní nastavení.
 3. Vyberte Správa zásad.
 4. Vytvořte novou konfiguraci zásad nebo upravte existující.
 5. V rozevíracím seznamu Zvolte obor zvolte buď Všichni uživatelé, nebo vyberte skupinu, pro kterou chcete zásadu použít. Další informace najdete v tématu Skupiny Microsoft 365 pro Zásady v cloudu.
 6. V Konfigurovat nastavení zvolte jedno z následujících nastavení:
  • Pro Vytváření a zobrazování souborů Loop v aplikacích Microsoftu, které podporují Loop:
  • Pro Vytváření a zobrazování souborů Loop v Outlooku:
   • Povoleno: Prostředí Loop je uživatelům k dispozici.
   • Zakázáno: Prostředí Loop není uživatelům k dispozici.
   • Nenakonfigurováno: Prostředí Loop je uživatelům k dispozici.
 7. Uložte konfiguraci zásad.
 8. V případě potřeby znovu přiřaďte prioritu pro libovolnou skupinu zabezpečení. (Pokud se na stejnou skupinu uživatelů vztahují dvě nebo více konfigurací zásad, použije se ta s vyšší prioritou.)

V případě, že vytvoříte novou konfiguraci zásad nebo změníte konfiguraci pro existující zásadu, projeví se tato změna s prodlevou, jak je popsáno níže:

 • Pokud před změnou existovaly stávající konfigurace zásad, potrvá 90 minut, než se změna projeví.
 • Pokud před změnou neexistovaly žádné konfigurace zásad, potrvá 24 hodin, než se změna projeví.

Správa nastavení pro funkci Loop v Teams

K povolení nebo zakázání prostředí Loop v Teams budete potřebovat nejnovější verzi modulu PowerShell pro SharePoint. Součásti Loop jsou ve výchozím nastavení pro všechny organizace ZAPNUTÉ. Vzhledem k tomu, že součásti Loop jsou navrženy pro spolupráci, jsou vždy sdíleny jako upravovatelné ostatními, i když je vaše organizace nastavená tak, aby vytvářela odkazy, které se dají sdílet a které mají jako výchozí hodnotu pro jiné typy souborů oprávnění jenom pro zobrazení. Další informace najdete po kliknutí na odkaz Další informace vedle nastavení.

Prostředí Vlastnosti organizace SharePointu Poznámky
Součásti Loop v Teams IsLoopEnabled (logická hodnota) Tato vlastnost řídí prostředí Loop v Microsoft Teams.
Společné poznámky ze schůzky IsCollabMeetingNotesFluidEnabled (logická hodnota) Tato vlastnost řídí integraci společných poznámek ze schůzek v Microsoft Teams.

Pokud chcete zkontrolovat výchozí oprávnění k souborům vašeho tenanta, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft 365.
 2. V části Centra pro správu vyberte SharePoint.
 3. Vyberte Zásady>Sdílení a v části Odkazy na soubory a složky zobrazte výchozí oprávnění k souborům vaší organizace.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli jsou povolené součásti Loop, spusťte příkaz Get-SPOTenant bez argumentů. Ověřte, že hodnota parametru IsLoopEnabled je true.

Pokud chcete povolit součásti Loop v Teams, spusťte příkaz Set-SPOTenant -IsLoopEnabled $true. Provedení změny v celé organizaci bude chvíli trvat.

Pokud chcete zakázat součásti Loop v Teams, spusťte příkaz Set-SPOTenant -IsLoopEnabled $false. Provedení změny v celé organizaci bude chvíli trvat. Pokud má vaše organizace více oblastí (tj. adresy URL organizace), musíte zakázat součásti Loop pro všechny oblasti, abyste získali konzistentní výsledky v celé organizaci.