Sdílet prostřednictvím


Vytvoření dokumentu z moderní šablony v Microsoft Syntex

Publikovanou moderní šablonu můžete použít k rychlému vytváření podobných dokumentů, aniž byste museli začínat úplně od začátku. Pokud chcete vytvořit dokument pomocí publikované šablony, postupujte takto:

 1. V knihovně dokumentů SharePointu vyberte Nový a pak vyberte moderní šablonu, kterou chcete použít.

  Snímek obrazovky knihovny dokumentů s moderními možnostmi šablony v nabídce Nový

 2. Šablona se otevře v šablonovém studiu.

 3. Na panelu Vytvořit dokument ze šablony zadejte informace a pak vyberte Vytvořit dokument.

  Snímek obrazovky knihovny dokumentů s panelem Vytvořit dokument ze šablony

  Syntex pomáhá zkrátit čas a úsilí spojené s vyplňováním hodnot polí:

  • Návrhy, které vám pomůžou snadno vybrat hodnoty při výběru hodnot ze seznamu.
  • Automaticky vyplňovat hodnoty polí, pokud je možné jednoznačně identifikovat záznam pro pole přidružená ke stejnému seznamu.