Sdílet prostřednictvím


Určení relevantních procesů pro detekci regrese

Důležité

Test Base pro Microsoft 365 přejde na konec životnosti (EOL) 31. května 2024. Snažíme se úzce spolupracovat s každým zákazníkem na poskytování podpory a pokynů, aby byl přechod co nejplynulejší. Pokud máte jakékoli dotazy, nejasnosti nebo potřebujete pomoc, odešlete žádost o podporu.

Aby bylo možné identifikovat procesy s nižším výkonem v každé aplikaci, měly by se sledovat různé typy čítačů výkonu pro každý proces spuštěný na virtuálním počítači během testovacího běhu. Analýza regrese výkonu zahrnuje posouzení proměnných pro mnoho procesů během testování aplikací. To znamená, že je třeba určit, které jsou relevantní pro monitorování.

K rozhodování, které procesy jsou pro danou aplikaci relevantní, používá Test Base algoritmus vzájemného řazení informací. Aplikaci i proces lze považovat za typ diskrétní náhodné proměnné. Přidružení dvou náhodných proměnných se měří pomocí podmíněných pravděpodobností z hlediska relevance. Procesy se v současné době nezobrazují na základě relevance.

Další informace o vzájemném řazení informací a o tom, jak se používají ve službě Test Base , najdete v tématu : Nekonečná segmentace: Škálovatelné pořadí vzájemných informací v grafech reálného světa.

Poznámka

Na kartě Spolehlivost si můžete vybrat podmnožinu procesů, které je možné monitorovat, spolu s relevantními procesy pro analýzu regrese paměti a procesoru. Oblíbené procesy, které jsou vybrány ručně, budou považovány za relevantní pro Test Base a zahrnuté do výpočtu regresí paměti a procesoru.