Sdílet prostřednictvím


Stav testu monitorování

Důležité

Test Base pro Microsoft 365 přejde na konec životnosti (EOL) 31. května 2024. Snažíme se úzce spolupracovat s každým zákazníkem na poskytování podpory a pokynů, aby byl přechod co nejplynulejší. Pokud máte jakékoli dotazy, nejasnosti nebo potřebujete pomoc, odešlete žádost o podporu.

Stav testovacího běhu na portálu Test Base vás informuje o tom, kde je váš balíček v procesu testování. Stav uvidíte kromě podokna Podrobnosti také na stránce Souhrn testu.

Tento stav obsahuje podrobnosti o provádění testu. Pokud se během provádění testu zjistilo selhání, najdete další informace o stavu a pokyny na kartě Analýza testů .

Aktuální možné hodnoty stavu spuštění jsou popsány v následující tabulce:

Tabulka 2. Stav spuštění testu

Stav Význam
Dokončena Testovací běh a zpracování dat se dokončí. K dispozici jsou výsledky.
Zpracování Provádění testu je dokončeno. Data se zpracovávají a výsledky budou brzy k dispozici.
Probíhá provádění testů Probíhá provádění testů.
Selhání testu Testovací běh a zpracování dat jsou dokončené. K dispozici jsou úplné podrobnosti o výsledcích testu a je tu chyba, která vyžaduje vaši pozornost.
Selhání infrastruktury V naší infrastruktuře došlo k selhání. Problém se prošetří a nebude od vás vyžadovat žádnou další akci.