Sdílet prostřednictvím


Změna názvu centra témat v tématech

Název centra témat můžete změnit v Centru pro správu Microsoftu 365. Abyste mohli tyto úlohy provádět, musíte být správcem SharePointu.

Nastavení správy témat aplikace Access

 1. V Centru pro správu Microsoftu 365 klikněte na Nastavení a pak na Nastavení organizace.

 2. Na kartě Služby vyberte Témata.

  Snímek obrazovky s kartou Služby s vybranou možností Témata

 3. Vyberte kartu Centrum témat . Informace o jednotlivých nastaveních najdete v následujících částech.

   Snímek obrazovky s nastavením znalostní sítě, které zahrnují následující části Prostředí témat: Zjišťování témat, Viditelnost témat, Oprávnění k tématům a Centrum témat

Aktualizace názvu centra témat

Změna názvu centra témat

 1. Na kartě Centrum témat v části Název centra témat vyberte Upravit.

 2. Na stránce Upravit název tematického centra zadejte do pole Název centra témat nový název centra témat.

 3. Vyberte Uložit.

  Snímek obrazovky se stránkou Upravit název centra témat