Do dokumentů Office 2013 nejde vložit některé skriptovatelné ovládací prvky ActiveX

Poznámka

Informace, které by si uživatel měl všimnout, i když skimmingImportant Tento článek obsahuje informace, které ukazují, jak snížit nastavení zabezpečení nebo vypnout funkce zabezpečení na počítači. Tyto změny můžete provést a vyřešit tak konkrétní problém. Před provedením těchto změn doporučujeme vyhodnotit rizika spojená s implementací tohoto alternativního řešení ve vašem prostředí. Pokud implementujete toto alternativní řešení, proveďte příslušné další kroky k ochraně počítače.

Příznaky

Při pokusu o vložení ovládacího prvku webového prohlížeče do dokumentu aplikace Microsoft Word, sešitu aplikace Microsoft Excel nebo prezentace aplikace Microsoft PowerPoint se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:

  • V Excelu 2013: Nejde vložit objekt
  • Ve Wordu 2013: Tento objekt nejde vložit kvůli nastavení zásad. K této chybě může dojít, pokud jsou ovládací prvky ActiveX nebo vložené objekty v tomto souboru blokovány nastavením zásad. Další informace o této chybové zprávě online
  • V PowerPointu 2013: Tento ovládací prvek ActiveX nejde vložit

Příčina

K tomuto problému dochází, protože některé skriptovatelné ovládací prvky jsou zastaralé v Office 2013 z bezpečnostních důvodů. Je to záměrné a tyto chyby se očekávají. Tyto skriptovatelné ovládací prvky jsou zakázány pomocí kill-bitu specifického pro verzi, který se vztahuje pouze na tyto ovládací prvky, a k tomu dochází pouze v případě, že se používají v dokumentu. Doporučujeme, abyste se nepokoušeli vkládat skriptovatelné ovládací prvky přímo do dokumentů, protože toto chování může snížit zabezpečení systému.

Řešení

UpozorněníToto alternativní řešení může učinit počítač nebo síť zranitelnější vůči útokům uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivým softwarem, jako jsou viry. Toto alternativní řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, abyste mohli toto alternativní řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí. Pokud toto alternativní řešení implementujete, důrazně doporučujeme, abyste to udělali jenom pro ovládací prvky, které musíte použít.

Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte 32bitové kill-bits procházením umístění v následujícím registru a změňte hodnotu DWORD pro příslušné ID třídy z 1024 na 0.

V případě instalace Sady Office 2013 klikni a spusť vyhledejte následující podklíč registru:

<ID třídyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\>

Pro instalaci MSI Office 2013 vyhledejte následující podklíč registru:

<ID třídyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\>

Poznámka Pokud chcete zjistit verzi instalace Office 2013, postupujte takto:

  1. Spusťte aplikaci Office 2013, například Word 2013.
  2. V nabídce Soubor klikněte na Účet.
  3. Pokud byl Office 2013 nainstalovaný pomocí technologie Klikni a spusť, zobrazí se položka Možnosti aktualizace. U instalace MSI se položka Možnosti aktualizace nezobrazí.

Tento problém se týká následujících id tříd:

Popis Classid
Ovládací prvek webového prohlížeče {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}
Komponenta Microsoft Scriptlet {AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
Ovládací prvek pro úpravy HTML {25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
{25336921-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
Ovládací prvek pro úpravy MHTML {3050F3D9-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B {3050F5C8-98B5-11CF -BB82-00AA00BDCE0B}{3050F67D-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
Ovládací prvek pro úpravy DHTML {2D360200-FFF5-11d1-8d03-00a0c959bc0a}
Ovládací prvek pro úpravy DHTML (bezpečné pro skriptování) {2D360201-FFF5-11d1-8D03-00A0C959BC0A}

Poznámka

Wow6432Node by měl být vynechán z klíčů registru pro Office pro případy, kdy je 32bitová verze Office spuštěna v 32bitové verzi Windows nebo 64bitová verze Office běží na 64bitové verzi Windows. Pokud ale 32bitová verze Office běží na 64bitové verzi Windows, měl by být zahrnut uzel Wow6432Node.