Aplikace Office se můžou chybově ukončit s nainstalovaným doplňkem SendToBluetooth

Řešení

Pokud máte nainstalovaný doplněk WiDCOMM SendToBluetoothadd, může do aplikací Office do dojít k chybovému ukončení kvůli problému s nekompatibilitou mezi doplňkem a jinými aplikacemi Microsoft Office.

Poznámka: Tento doplněk je ve výchozím nastavení nainstalovaný na mnoha imagích OEM systému Windows.

Tady je postup, jak zkontrolovat, jestli je doplněk příčinou chybového ukončení aplikací Office:

Nejdřív otevřete Prohlížeč událostí

Pro Windows 10 Windows 8.1 a Windows 8

 1. Na úvodní obrazovce zadejte do vyhledávacího pole zobrazení protokolů událostí .
 2. Vyberte Zobrazit protokoly událostí.

Windows 7 a Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte Prohlížeč událostí a potom v seznamu výsledků poklikejte na Prohlížeč událostí.

Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start> Ovládací panely> Performance and Maintenancea potom klepněte na tlačítko Nástroje pro správua potom poklepejte na položku Správa počítače.
 2. Ve stromu konzoly rozbalte Prohlížeč událostí.

Teď zkontrolujte následující události.

ID události: 1000

Název chybujícího modulu: msctf.dll

ID události: 1000

Název chybujícího modulu: ntdll.dll

Poznámka: I když se u některé z těchto dvou knihoven DLL nezobrazí událost 1000, může se kvůli tomuto doplňku stále vyskytnout chybové ukončení.

Metoda 1: Pokuste se aktualizovat doplněk SendToBluetooth. Možná tady najdete aktualizaci doplňku Bluetooth.

Bluetooth Software

Pokud jste doplněk nemohli aktualizovat, můžete pokračovat metodou 2 a zakázat doplněk SendToBluetooth.

Metoda 2: Ruční zakázání doplňku SendToBluetooth

Důležité: Tento článek obsahuje informace o tom, jak upravit registr. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Upozornění: Při nesprávné úpravě registru pomocí Editoru registru nebo jiné metody může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Než začnete s následujícími kroky, nezapomeňte zavřít všechny aplikace Office.

 1. Otevřete registr a tady je postup:

  • Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8: Stisknutím klávesy Windows + R otevřete dialogové okno Spustit. Zadejte regedit.exea pak vyberte OK.
  • Windows 7 nebo Vista: Klepněte na tlačítko Start, zadejte regedit.exe do vyhledávacího pole a pak vyberte Enter.
 2. Vyberte aplikaci Office, u které dochází k chybovému ukončení, vyhledejte a vyberte klíč, který je pro ni uvedený:

Kliknutím zobrazíte seznam aplikací Office.

Word

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Word\AddinsOutlook HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\AddinsExcel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\AddinsPowerPoint HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\PowerPoint\AddinsOneNote HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\OneNote\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\OneNote\AddinsVisio HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Visio\Addins

Poznámka: Pokud používáte 32bitovou verzi Office v 64bitové verzi Windows, budete muset vybrat následující klíč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Visio\Addins 3. Rozbalte podklíč \Addins a zobrazte všechny doplňky zaregistrované na úrovni počítače. 4. Pokud je uvedený, vyberte podklíč pro doplněk SendToBluetooth s názvem BtOfficeAddin.BtOfficeIntegration.1. 5. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu LoadBehavior a potom klepněte na příkaz Změnit. 6. Změňte hodnotu dat na 0 a potom klepněte na tlačítko OK a zavřete Editor registru. 7. Spusťte aplikaci Office, která se chybově ukončila, abyste zjistili, jestli změna registru vylepšila stabilitu aplikace.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.