Nástroj pro export pst eDiscovery nejde spustit z Centra pro správu Exchange v Exchange Online

Původní číslo KB: 2919825

Poznámka

Dodržování předpisů Microsoftu 365 se nyní nazývá Microsoft Purview a řešení v oblasti dodržování předpisů byla přejmenována. Další informace o Microsoft Purview najdete v oznámení na blogu.

Problém

Zvažte následující příklad. V Microsoft Exchange Online vytvoříte vyhledávání poštovní schránky eDiscovery v Centru pro správu Exchange. Pak jste připraveni exportovat výsledky hledání do souboru PST. Klepněte na tlačítko Exportovat do souboru PST a pak se zobrazí výzva k instalaci nástroje pro export pst eDiscovery. Po instalaci a spuštění nástroje pro export pst eDiscovery však zaznamenáte jeden z následujících příznaků:

 • Pokud používáte Windows Internet Explorer 9.0 nebo novější, aplikace se pokusí připojit, ale pak dojde k chybě bez zobrazení chybové zprávy.
 • Pokud používáte prohlížeč třetí strany, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Aplikaci nelze stáhnout. V aplikaci chybí požadované soubory. Požádejte o pomoc dodavatele aplikace.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna nebo více z následujících podmínek:

 • Nepoužíváte nejnovější verzi Windows.
 • Používáte Internet Explorer 9.0 nebo novější a nemáte nainstalované rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 nebo novější.
 • Nastavení zóny místního intranetu není v Internet Exploreru správně nastaveno.
 • Používáte prohlížeč třetí strany a nemáte nainstalované rozšíření prohlížeče ClickOnce.
 • Používáte server odchozího proxy serveru a vyprší časový limit připojení.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte jednu nebo více z následujících akcí podle vaší situace.

Scénář 1: Nepoužíváte nejnovější verzi Windows

Upgradujte na Windows 10.

Scénář 2: Používáte Internet Explorer 9.0 nebo novější a nemáte nainstalované rozhraní .NET Framework 4.5 nebo novější

Nainstalujte rozhraní .NET Framework 4.5 nebo novější.

Scénář 3: Nastavení zóny místního intranetu není v Internet Exploreru správně nastavené

Ujistěte se, že https://*.outlook.com je přidán do zóny místní intranet v aplikaci Internet Explorer. Postupujte takto:

 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Zabezpečení vyberte místní intranet.
 3. Klepněte na tlačítko Weba potom klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Přidejte https://*.outlook.com (pokud ještě není uvedený).
 5. Klikněte na Zavřít.

Dále se ujistěte, že následující adresy URL nejsou uvedené jako servery důvěryhodných zón:

 • https://*.outlook.com
 • https://r4.res.outlook.com
 • https://*.res.outlook.com

Scénář 4: Používáte prohlížeč jiného výrobce (mimo Microsoft) a nemáte nainstalované rozšíření prohlížeče ClickOnce

Nainstalujte rozšíření ClickOnce. Rozšíření najdete na webové stránce doplňku pro daný prohlížeč.

Scénář 5: Používáte server odchozího proxy serveru a vyprší časový limit připojení

netsh Pomocí nástroje příkazového řádku otevřete port 8080 na proxy serveru. Postupujte takto:

 1. Otevřete okno příkazového řádku a spusťte následující příkaz:

  netsh winhttp show proxy
  
 2. Spusťte následující příkaz:

  netsh winhttp set proxy proxyservername:8080
  

  Příklad:

  netsh winhttp set proxy proxy.contoso.com:8080
  

Další informace

Další informace o eDiscovery najdete v tématu řešení eDiscovery v Microsoftu 365.

Další informace o nejnovějších požadavch prohlížečů pro Microsoft 365 najdete v tématu Požadavky na systém pro Office.

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.