Sdílet prostřednictvím


Změňte připojený kontakt CRM

Kontakt Copilot for Sales můžete připojit k jinému kontaktu CRM, pokud jste například připojili kontakt Copilot for Sales k nesprávnému z více kontaktů ve vašem CRM.

 1. Otevřete podokno kontaktů Copilot for Sales a vyberte kontakt, u kterého chcete změnit připojený kontakt CRM.

 2. Vyberte Připojit jiný záznam.

  Snímek obrazovky Připojení dalšího záznamu.

 3. Vyberte Vybrat kontakt.

  Snímek obrazovky zobrazující více shod pro kontakt CRM.

 4. Vyberte jeden z navrhovaných kontaktů nebo vyberte Vytvořit nový kontakt a vytvořte nový.

  Snímek obrazovky zobrazující volbu CRM pro připojení.

  Pokud se nepřipojíte k jinému kontaktu CRM, Copilot for Sales zachová stávající připojení.