Získání faktury podle ID

Platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum provozované společností 21Vianet | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud for US Government

Načte danou fakturu pomocí ID faktury.

Požadavky

 • Přihlašovací údaje popsané v ověřování v Partnerském centru Tento scénář podporuje ověřování pouze pomocí přihlašovacích údajů app+user.

 • Platné ID faktury.

C#

Získání faktury podle ID:

 1. Použijte kolekci IPartner.Invoices a volejte metodu ById().

 2. Volejte metody Get() nebo GetAsync().

// IPartner scopedPartnerOperations;
// string selectedInvoiceId;

var invoice = scopedPartnerOperations.Invoices.ById(selectedInvoiceId).Get();

Ukázka: Testovací aplikace konzoly Projekt: PartnerSDK.FeatureSample – třída: GetInvoice.cs

Požadavek REST

Syntaxe požadavku

Metoda Identifikátor URI žádosti
DOSTAT {baseURL}/v1/invoices/{invoice-id} HTTP/1.1

Parametr identifikátoru URI

K získání faktury použijte následující parametr dotazu.

Název Typ Vyžadováno Popis
id faktury Řetězec Yes Hodnota je ID faktury , které prodejci umožňuje filtrovat výsledky dané faktury.

Hlavičky požadavku

Další informace najdete v tématu Hlavičky REST Partnerského centra.

Text požadavku

Žádné

Příklad požadavku

GET https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/invoices/<invoice-id> HTTP/1.1
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
MS-RequestId: 8ac25aa5-9537-4b6d-b782-aa0c8e979e99
MS-CorrelationId: 57eb2ca7-755f-450f-9187-eae1e75a0114

Odpověď REST

Pokud je tato metoda úspěšná, vrátí v textu odpovědi prostředek faktury .

Kódy úspěšnosti odpovědí a chyb

Každá odpověď se dodává se stavovým kódem HTTP, který označuje úspěch nebo selhání a další informace o ladění. K přečtení tohoto kódu, typu chyby a dalších parametrů použijte nástroj pro trasování sítě. Úplný seznam najdete v tématu Kódy chyb.

Příklad odpovědi

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 676
Content-Type: application/json; charset=utf-8
MS-CorrelationId: 57eb2ca7-755f-450f-9187-eae1e75a0114
MS-RequestId: 8ac25aa5-9537-4b6d-b782-aa0c8e979e99
Date: Thu, 24 Mar 2016 05:22:14 GMT

{
  "id": "G000024135",
  "invoiceDate": "2018-02-08T22:40:37.5897767Z",
  "billingPeriodStartDate": "2018-02-01T22:40:37.5897767Z",
  "billingPeriodEndDate": "2018-02-28T22:40:37.5897767Z",
  "totalCharges": 2076.63,
  "paidAmount": 0,
  "currencyCode": "USD",
  "currencySymbol": "$",
  "pdfDownloadLink": "/invoices/G000024135/documents/statement",
  "taxReceipts": [
    {
      "id": "123456",
      "taxReceiptPdfDownloadLink": "/invoices/G000024135/receipts/123456/documents/statement"
    }
  ],
  "invoiceDetails": [
    {
      "invoiceLineItemType": "billing_line_items",
      "billingProvider": "one_time",
      "links": {
        "self": {
          "uri": "/invoices/OneTime-G000024135/lineitems/OneTime/BillingLineItems",
          "method": "GET",
          "headers": []
        }
      },
      "attributes": {
        "objectType": "InvoiceDetail"
      }
    }
  ],
  "documentType": "invoice",
  "invoiceType": "OneTime",
  "links": {
    "self": {
      "uri": "/invoices/OneTime-G000024135",
      "method": "GET",
      "headers": []
    }
  },
  "attributes": {
    "objectType": "Invoice"
  }
}