Úvod do okamžitých toků

Existuje mnoho opakujících se úkolů, které bychom si všichni přáli, abychom mohli spustit pouhým klepnutím na tlačítko. Můžete třeba chtít členům svého týmu rychle posílat e-maily, abyste jim připomněli, že nemají zapomenout na každodenní synchronizaci, nebo můžete chtít spustit nové sestavení Visual Studio Codespaces v rámci vašeho základu kódu, když zjistíte, že na dnešní den už není naplánované žádné další vracení souborů se změnami. Okamžité toky vám pomůžou provést tuto i spousty dalších úloh klepnutím na tlačítko na vašem mobilním zařízení.

Obrázek přehledu

Poznámka:

Okamžité toky můžete vytvářet z mobilního zařízení nebo z Power Automate.

Proč vytvářet tlačítka?

Tlačítka vytvářejte, abyste mohli jednoduše kdykoli a odkudkoli spouštět opakované úlohy ze svého mobilního zařízení. Používání tlačítek vám šetří čas. A protože jsou úkoly, které provádějí, automatizované, bude docházet k méně chybám, než kdybyste je dělali ručně.

Vytvoření tlačítka

Požadavky

 • Přístup k Power Automate.
 • Účet s oprávněním vytvářet tlačítka pomocí konektorů. Pokud třeba budete chtít vytvořit tlačítko, kterým budete přecházet do Dropboxu, budete potřebovat účet Dropbox.

Z portálu

V tomto cvičení si vytvoříme tlačítko, které spouští sestavení Visual Studio Codespaces a odesílá oznámení s informací, kdy se sestavení spustí:

 1. Přihlaste se ke službě Power Automate.

 2. Vlevo na obrazovce vyberte Vytvořit.

 3. Vyberte okamžitý tok.

 4. Pojmenujte svůj tok v poli Název toku>Ručně spustit tok>Vytvořit.

 5. V seznamu šablon vyberte Trigger a new build in VSO (Aktivovat nový build ve VSO).
  Obrázek znázorňující šablony

 6. Na stránce Trigger a new build in VSO vyberte Použít tuto šablonu.
  Obrázek znázorňující šablonu, která se má použít.

 7. Pokud nejste přihlášení, zobrazí se teď výzva k přihlášení:
  Obrázek ukazující možnosti přihlášení

 8. Po přihlášení do Flowu se zobrazí výzva pro přihlášení ke konektorům používaným ve vybrané šabloně. V tomto příkladu jsme v kroku 2 vybrali šablonu Spustit nové sestavení ve VSO. To znamená, že se musíte přihlásit do VSO (a všech dalších konektorů, se kterými pracujete), pokud nejste ještě přihlášení:
  Obrázek znázorňující tlačítko pro přihlášení

 9. Pokud souhlasíte s tím, že bude mít Power Automate oprávnění pro přístup k vašemu účtu, vyberte tlačítko Přijmout.
  Obrázek znázorňující možnosti pro autorizaci přístupu k účtu sady Visual Studio
  Poznámka: Podobným způsobem budete muset autorizovat každý konektor. Až budete připravení přejít na další krok, měl by Návrhář vypadat takto. Pokračujte dál výběrem tlačítka Pokračovat:
  Tlačítko Pokračovat

 10. Teď můžete nakonfigurovat vlastnosti pro build, který chcete spustit:
  Obrazovka Vlastnosti

 11. Na kartě Zařadit nové sestavení do fronty vyberte nebo zadejte Název účtu, Název projektu, ID definice sestavení, Zdrojová větev a volitelně také Parametry:
  Obrazovka nového sestavení

 12. V další fázi na kartě Odeslat nabízené oznámení nakonfigurujte vlastnosti nabízeného oznámení. Ve výchozím nastavení je toto nabízené oznámení nakonfigurované na zaslání odkazu HTML na webovou stránku, která zobrazuje stav buildu:
  Obrazovka s nabízeným oznámením

 13. Vyberte tlačítko Vytvořit tok, aby se okamžitý tok uložil: Tlačítko Vytvořit tok

 14. Za chvíli by se měla zobrazit tato zpráva o úspěšném vytvoření:
  Zpráva o úspěchu

Blahopřejeme, vytvořili jste okamžitý tok. Tento okamžitý tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí. Mobilní aplikace Power Automate je k dispozici pro Android, iOS nebo Windows Phone.

Z mobilního zařízení

Poznámka:

I když jsou v tomto návodu ukázány obrazovky ze zařízení Android, obrazovky a možnosti na zařízení iOS jsou podobné.

V aplikaci:

 1. Vyberte kartu Procházet a přejděte ke kategorii Tlačítko.
  Úvodní obrazovka
 2. Vyberte odkaz Zobrazit vše. Zobrazí se všechny šablony, ke kterým je možné vytvořit tlačítko.
  Odkaz Zobrazit vše
 3. Vyberte šablonu Send an email to remind your team to join a meeting (Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu).
  Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu
 4. V dolní části stránky vyberte odkaz Použít tuto šablonu.
  Obrázek s možností Použít tuto šablonu
 5. Budete se muset přihlásit ke všem službám, které tato šablona používá:
  Obrázek přihlášení ke službám nebo k aktualizaci služby
 6. Po přihlášení ke všem těmto službám vyberte odkaz Další.
  Odkaz Další
 7. Vyberte odkaz Vytvořit. Tady můžete tok zkontrolovat a udělat jakékoli změny, které jsou potřeba například pro přizpůsobení e-mailu.
  Odkaz Vytvořit
 8. Za chvíli se vytvoří okamžitý tok. Vyberte Zobrazit můj tok:
  Obrázek možnosti ZOBRAZIT MůJ TOK
 9. Všechny svoje toky si můžete prohlédnout na kartě Moje toky.
  Obrázek zobrazení všech toků

Blahopřejeme, vytvořili jste okamžitý tok. Tento okamžitý tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí. Aplikace Flow je v současné době k dispozici na mobilních zařízeních Android a iOS.

Obrázek nového okamžitého toku

Aktivace okamžitého toku

Teď, když máte vytvořený okamžitý tok, je čas ho spustit. Vzhledem k tomu, že se okamžité toky dají spouštět jenom z aplikace Flow, ujistěte se, že ji máte nainstalovanou na mobilním zařízení Android nebo iOS.

 1. Teď spusťte aplikaci Flow, v dolní části stránky klepněte na kartu Tlačítka a klepněte na tlačítko představující okamžitý tok, který chcete aktivovat:
  Aktivace toku
 2. Sledujte průběh při běhu toku:
  Obrázek spuštěného toku
 3. Nakonec se stránka aktualizuje. To indikuje, že okamžitý tok skončil:
  Obrázek dokončeného toku

To je všechno, co ke spuštění cloudového toku potřebujete.

Teď byste měli dostat nabízené oznámení, že se e-mail odeslal.

Monitorování spouštění okamžitých toků

Okamžité toky můžete monitorovat z karty Aktivita aplikace Flow:
Obrázek karty Aktivita

Tip

Klepnutím na jakoukoli aktivitu si můžete projít výsledky spuštění a dozvědět se o daném spuštění více.

Obrázek podrobností o aktivitách

Správa okamžitých toků

Nad svými okamžitými toky máte plnou kontrolu, takže tlačítko můžete kdykoli a odkudkoli povolit nebo zakázat, odstranit nebo upravit. V mobilní aplikaci nebo na portálu toku vyberte Moje toky, abyste se mohli pustit do správy toků.

Na kartě Moje toky aplikace Flow postupujte takto:

 1. Vyberte tok, který chcete spravovat:
  Obrázek všech toků

 2. Můžete klepnout na jakoukoli z těchto možností, podle toho, čeho chcete dosáhnout:
  Možnosti pro správu toků

  Pokud chcete cloudový tok odstranit, klepněte na Odstranit tok.

  Upozorňující

  Při odstranění cloudového toku se odstraní také celá historie spuštění.

  Obrázek upozornění na odstranění toku

  Po úpravě okamžitého toku tlačítka klepněte na Aktualizovat, aby se uložily změny:
  Obrázek aktualizace toku

  Pokud se chcete podívat na výsledky všech spuštění konkrétního okamžitého toku, klepněte na Historie spuštění:
  Zobrazit historii spuštění

  Pokud cloudový tok zakážete, nebude dále k dispozici na kartě Tlačítka:
  Zakázané toky nejsou na kartě tlačítek

Další kroky