Microsoft.PowerShell.Diagnostics

Tato část obsahuje témata nápovědy pro rutiny nainstalované pomocí modulu Microsoft.PowerShell.Diagnostics prostředí PowerShell, který obsahuje rutiny, které spravují data z protokolů událostí.

Tento modul je k dispozici pouze na platformě Windows.

Microsoft.PowerShell.Diagnostics

Get-Counter

Gets performance counter data from local and remote computers.

Get-WinEvent

Gets events from event logs and event tracing log files on local and remote computers.

New-WinEvent

Creates a new Windows event for the specified event provider.