ConvertTo-Json

Převede objekt na řetězec ve formátu JSON.

Syntax

ConvertTo-Json
       [-InputObject] <Object>
       [-Depth <Int32>]
       [-Compress]
       [-EnumsAsStrings]
       [-AsArray]
       [-EscapeHandling <StringEscapeHandling>]
       [<CommonParameters>]

Description

Rutina ConvertTo-Json převede libovolný objekt .NET na řetězec ve formátu JSON (JavaScript Object Notation). Vlastnosti jsou převedeny na názvy polí, hodnoty polí jsou převedeny na hodnoty vlastností a metody jsou odebrány.

Poznámka

Od PowerShellu 7.2 se vlastnosti rozšířeného systému typů objektů DateTime a String už serializují a pouze jednoduchý objekt se převede na formát JSON.

Pomocí této rutiny pak ConvertFrom-Json můžete převést řetězec ve formátu JSON na objekt JSON, který se snadno spravuje v PowerShellu.

Mnoho webů používá json místo XML k serializaci dat pro komunikaci mezi servery a webovými aplikacemi.

Od PowerShellu 7.1 vygeneruje upozornění, ConvertTo-Json pokud hloubka vstupního objektu překročí hloubku zadanou pro příkaz. Tím zabráníte nežádoucí ztrátě dat při převodu objektů.

Tato rutina byla zavedena v Windows PowerShell 3.0.

Příklady

Příklad 1

(Get-UICulture).Calendar | ConvertTo-Json

{
 "MinSupportedDateTime": "0001-01-01T00:00:00",
 "MaxSupportedDateTime": "9999-12-31T23:59:59.9999999",
 "AlgorithmType": 1,
 "CalendarType": 1,
 "Eras": [
  1
 ],
 "TwoDigitYearMax": 2029,
 "IsReadOnly": true
}

Tento příkaz používá rutinu k převodu objektu ConvertTo-Json GregorianCalendar na řetězec ve formátu JSON.

Příklad 2

Get-Date | ConvertTo-Json; Get-Date | ConvertTo-Json -AsArray

"2021-08-05T16:13:05.6394416-07:00"
[
 "2021-08-05T16:13:05.6421709-07:00"
]

Tento příklad ukazuje výstup z ConvertTo-Json rutiny s parametrem přepínače AsArray a bez. Vidíte, že druhá část výstupu je zabalená do hranatých závorek.

Příklad 3

@{Account="User01";Domain="Domain01";Admin="True"} | ConvertTo-Json -Compress

{"Domain":"Domain01","Account":"User01","Admin":"True"}

Tento příkaz ukazuje účinek použití parametru ConvertTo-JsonKomprimovat parametr . Komprese ovlivňuje pouze vzhled řetězce, nikoli jeho platnost.

Příklad 4

Get-Date | Select-Object -Property * | ConvertTo-Json

{
 "DisplayHint": 2,
 "DateTime": "October 12, 2018 10:55:32 PM",
 "Date": "2018-10-12T00:00:00-05:00",
 "Day": 12,
 "DayOfWeek": 5,
 "DayOfYear": 285,
 "Hour": 22,
 "Kind": 2,
 "Millisecond": 639,
 "Minute": 55,
 "Month": 10,
 "Second": 32,
 "Ticks": 636749817326397744,
 "TimeOfDay": {
  "Ticks": 825326397744,
  "Days": 0,
  "Hours": 22,
  "Milliseconds": 639,
  "Minutes": 55,
  "Seconds": 32,
  "TotalDays": 0.95523888627777775,
  "TotalHours": 22.925733270666665,
  "TotalMilliseconds": 82532639.774400011,
  "TotalMinutes": 1375.54399624,
  "TotalSeconds": 82532.6397744
 },
 "Year": 2018
}

Tento příklad používá rutinu ConvertTo-Json k převodu objektu System.DateTime z rutiny Get-Date na řetězec ve formátu JSON. Příkaz používá rutinu Select-Object k získání všech (*) vlastností objektu DateTime . Výstup ukazuje řetězec JSON, který ConvertTo-Json se vrátil.

Příklad 5

Get-Date | Select-Object -Property * | ConvertTo-Json | ConvertFrom-Json

DisplayHint : 2
DateTime  : October 12, 2018 10:55:52 PM
Date    : 2018-10-12 12:00:00 AM
Day     : 12
DayOfWeek  : 5
DayOfYear  : 285
Hour    : 22
Kind    : 2
Millisecond : 768
Minute   : 55
Month    : 10
Second   : 52
Ticks    : 636749817527683372
TimeOfDay  : @{Ticks=825527683372; Days=0; Hours=22; Milliseconds=768; Minutes=55; Seconds=52;
       TotalDays=0.95547185575463; TotalHours=22.9313245381111; TotalMilliseconds=82552768.3372;
       TotalMinutes=1375.87947228667; TotalSeconds=82552.7683372}
Year    : 2018

V tomto příkladu se dozvíte, jak pomocí ConvertTo-Json rutin ConvertFrom-Json převést objekt na řetězec JSON a objekt JSON.

Parametry

-AsArray

Vypíše objekt v hranatých závorkách, i když je vstup jedním objektem.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Compress

Vynechá prázdné znaky a odsazení formátování ve výstupním řetězci.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Depth

Určuje, kolik úrovní obsažených objektů je součástí reprezentace JSON. Hodnota může být libovolné číslo od 0 do 100. Výchozí hodnota je 2. ConvertTo-Json vygeneruje upozornění, pokud počet úrovní ve vstupním objektu překročí toto číslo.

Type:Int32
Position:Named
Default value:2
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EnumsAsStrings

Poskytuje alternativní možnost serializace, která převádí všechny výčty na jejich řetězcové vyjádření.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EscapeHandling

Určuje, jak jsou určité znaky řídicím znakem ve výsledném výstupu JSON. Ve výchozím nastavení se řídicí znaky (například newline) uchycují.

Přijatelné hodnoty jsou:

 • Výchozí – řídicí znaky jsou řídicí znaky.
 • EscapeNonAscii – Všechny znaky, které nejsou ASCII a ovládacími znaky, jsou řídicí.
 • Řídicí znaky EscapeHtml – HTML (<, >, &', , ") a řídicí znaky jsou řídicí.

Tento parametr byl zaveden v PowerShellu 6.2.

Type:Newtonsoft.Json.StringEscapeHandling
Position:Named
Default value:Default
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Určuje objekty, které se mají převést do formátu JSON. Zadejte proměnnou, která obsahuje objekty, nebo zadejte příkaz nebo výraz, který získá objekty. Objekt můžete také roušit na ConvertTo-Json.

Je vyžadován parametr InputObject , ale jeho hodnota může být null ($null) nebo prázdný řetězec. Pokud je $nullvstupní objekt , ConvertTo-Json vrátí reprezentaci nullJSON . Pokud je vstupním objektem prázdný řetězec, ConvertTo-Json vrátí reprezentaci JSON prázdného řetězce.

Type:Object
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Vstupy

Object

Do objektu můžete roušit ConvertTo-Jsonlibovolný objekt .

Výstupy

String

Poznámky

Rutina ConvertTo-Json se implementuje pomocí newtonsoft Json.NET.