Sdílet prostřednictvím


Get-PowerBICapacity

Vrátí seznam kapacit Power BI.

Syntax

Get-PowerBICapacity
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   [-ShowEncryptionKey]
   [<CommonParameters>]

Description

Načte seznam kapacit Power BI, které odpovídají zadanému oboru.

Před spuštěním tohoto příkazu se ujistěte, že se přihlašujete pomocí connect-PowerBIServiceAccount.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Get-PowerBICapacity -Scope Organization -ShowEncryptionKey

Parametry

-Scope

Označuje rozsah volání. Jednotlivec vrátí pouze kapacity přiřazené volajícímu; Organizace vrátí všechny kapacity v rámci tenanta (musí být správcem, který se má zahájit). Jednotlivec je výchozí.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ShowEncryptionKey

Umožňuje zobrazit podrobnosti šifrovacího klíče.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Výstupy

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Capacities.Capacity, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]